XIV: SINOM, (sedikit cerita tentang mPu Brajaguna)

kerisfotopic.net

32.
Ki Macan maring negara
ing Kartasura wus prapti
Kyai Japan wewanginya
ing pangucap kadya wali
milanya den arani
ing pangucap kathah kaduk
gadhah ngelmu mu'jijat
yen ngidu gung medal api
wangsul ngetan ing Lasem ingkang sinedya
33.
Ki Japan sampun peputra
Ki Braja ingkang wewangi
aneng dhusun Pekajoran
karyane dhuwung prayogi
nyepuh den dilati
sakalangkung mandosipun
kaloka mring nagara
pan sampun ngandika Gusti
pinaringan nama empu Brajaguna
34.
Brajaguna hapuputra
Brajaguna kaping kalih
sepuhane kadya kang rama
tosan abang den dilati
kanggep ing Sri Bupati
pan taksih turun-temurun
arine Brajaguna
Brajasekti kang wewangi
wus prawira sepuh boten kaparingan
........
Dari serat ini apa berarti Brajaguna bukan trah dari Madura ?
Turun dari Ki Japan yang sudah menetap di Kartasura.
Sedangkan mPu Brajaguna sendiri menetap di Pekajoran....
Previous
Next Post »