Pamor Tunggul Wulung

Pamor Tunggul Wulung yaiku salah sijine pamor kang wujud gambarane kaya prasajane menungsa , ana perangan kang madhani sirah, tangan lan sikil, pamor iki ajeg mapan ana ing sor-soran utamane ing perangan Blumbangan utawa Pejetan.
Pamor iki duweni daya bisa nulak tekane lelara, diprelokake kudu awewatak sabar, jujur akeh ngamal lan kuwat ngibadahe, pamor iki kagolong pamor Tiban.
Previous
Next Post »