Pamor Tunggul Wulung

07.30
Pamor Tunggul Wulung yaiku salah sijine pamor kang wujud gambarane kaya prasajane menungsa , ana perangan kang madhani sirah, tangan lan sikil, pamor iki ajeg mapan ana ing sor-soran utamane ing perangan Blumbangan utawa Pejetan.
Pamor iki duweni daya bisa nulak tekane lelara, diprelokake kudu awewatak sabar, jujur akeh ngamal lan kuwat ngibadahe, pamor iki kagolong pamor Tiban.

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar