salib


              .-.
            __| |__
           [__   __]
              | |
              | |
              | |
              '-'
               _
              |w|
            __|O|__
            \+-|-+/
             ~<<|~
              |+|
               \|


                  |
              \       /
                .---.
           '-.  |   |  .-'
             ___|   |___
        -=  [           ]  =-
            `---.   .---'
         __||__ |   | __||__
         '-..-' |   | '-..-'
           ||   |   |   ||
           ||_.-|   |-,_||
         .-"`   `"`'`   `"-.
       .'                   '.


      _      xxxx      _
     /_;-.__ / _\  _.-;_\
        `-._`'`_/'`.-'
            `\   /`
             |  /
            /-.(
            \_._\
             \ \`;
              > |/
             / //
             |//
             \(\
              ``


              .======.
              | INRI |
              |      |
              |      |
     .========'      '========.
     |   _      xxxx      _   |
     |  /_;-.__ / _\  _.-;_\  |
     |     `-._`'`_/'`.-'     |
     '========.`\   /`========'
              | |  / |
              |/-.(  |
              |\_._\ |
              | \ \`;|
              |  > |/|
              | / // |
              | |//  |
              | \(\  |
              |  ``  |
              |      |
              |      |
              |      |
              |      |
  \\    _  _\\| \//  |//_   _ \// _
 ^ `^`^ ^`` `^ ^` ``^^`  `^^` `^ `^                      
Previous
Next Post »